MIKÄ ON RAS?

(Recirculating Aquaculture Systems)

Kiertovesikalankasvatus yleisesti

Kiertovesikalankasvatus (Recirculating Aquaculture Systems; ”RAS”) perustuu siihen, että kaloja kasvatetaan suljetussa järjestelmässä, jossa kierrätetään kasvatusaltaiden vettä puhdistuslaitteiden kautta takaisin altaille.

Vuorokaudessa uutta vettä (”korvausvettä”) otetaan n. 2-30% järjestelmän kokonaisvesimäärästä. Korvausveden määrä voidaan ilmoittaa myös litroina per syötetty rehumäärä (litraa/kg). 

Tarvittava korvausveden määrä riippuu kalalajista, kalatiheyksistä altaissa, korvausveden laadusta ja prosessitekniikasta.

Korvausvettä tarvitaan muun muassa mekaanisten suodattimien huuhteluvesiksi, nitraattipitoisuuksien (NO3) hallintaan, kalojen raikastukseen ja verestykseen.

RAS-laitos koostuu muun muassa seuraavista laitteista/järjestelmistä

 1. Kala-altaat: esim. pyöröaltaat, suorakaiteen muotoiset altaat, raceway altaat
 2. Mekaaninen suodatus kiintoaineen poistoon (yli 60 mikrometrin partikkelit): esim. rumpusiivilä
 3. Pumput veden liikuttamiseksi: esim. keskipakopumput, potkuripumput
 4. Mekaaninen suodatus hienojakoisen kiintoaineen poistoon (5-60 mikrometrin partikkelit): esim. partikkelisuodattimet (Fixed Bed Bioreactor, Bead filter, Granulaattisuodattimet)
 5. Biologinen suodatus (nitrifikaatio): Kalojen erittämän ammoniakin (NH3/NH4) hapettaminen nitriitin (NO2) kautta nitraatiksi (NO3): esim. Leijupetisuodatin, Moving Bed Bioreactor, Fixed Bed Bioreactor
 6. Ilmastus, eli hiilidioksidin poisto: esim. Trickling filter/ ilmapuhallus
 7. Hapetus: esim. paineellinen kartiohapetin/ paineeton kolonnihapetin / Low Head Oxygenation (LHO)-hapetin
 8. Veden desinfiointi: UV ja otsonointi
 9. Ruokintalaitteet
 10. Kameravalvonta
 11. Vedenlaadun seuranta (online-monitorointi); pH, happi, lämpötila, kiintoaine, CO2, TSS yms.
 12. Hälytysjärjestelmät
 13. Kalojen siirto- ja käsittelyjärjestelmät: kalapumput, laskurit ja lajittelukoneet

Esimerkki RAS-järjestelmästä

RAS-Consulting prosessikaavio kalankasvatus kalanviljely

Valittava prosessitekniikka ja laitteet riippuvat monesta tekijästä: muun muassa kasvatusveden lämpötilasta, kalojen kiintoaineen siedosta ja kasvatustiheyksistä.

Suurimmat ongelmat muodostuvat, jos kiintoainetta pääsee kumuloitumaan järjestelmään. Tästä syystä korvausveden käyttö tulisi olla aina hieman ylimitoitettu (n. 10-20%), jotta järjestelmän putkistoja ja kanaaleita pystytään huuhtelemaan aika-ajoin, jottei kiintoainetta pääse kumuloitumaanjärjestelmään, mikä heikentää vedenlaatua ja kalojen vointia.

Jos tuotantomuotona on teuraskalojen kasvatus, täytyy korvausveden määrässä huomioida myös tarvittava vesi kalojen raikastukseen (läpivirtausmenetelmällä).

Yleensä kiertovesikasvatuksessa normaali vedenkäyttö, mikä riittää kalojen raikastukseen, mekaanisten suodattimien huuhteluihin sekä muuhun käyttöön (altaiden täytöt, putkistojen pesut jne.) on noin 500 – 1000 l/ rehu-kg.

Kiertovesilaitoksen tuotanto perustuu siihen, että laitokselle kasvatetaan kalavarasto, josta syntyvä viikoittain lisäkasvu myydään pois (elävänä/ perattuna / verestettynä kalana). Tällöin kassavirta on tasainen ympäri vuoden.

Esimerkki RAS-laitoksen pohjakuvasta

RAS-Consulting kalanviljely layout kalankasvatus fish farming

Esimerkki RAS-laitoksesta

Alla olevalta videolta näet esimerkin kiertovesijärjestelmästä, laitostoimittajana kyseisessä projektissa oli FREA Aqua Culture Solutions.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä.